MU – Chelsea football video: Five-goal banquet, worthy C1 ticket (England Premier League)

MU needs at least 1 point against Chelsea to secure a ticket to the Champions League. But coach Erik Ten Hag’s army of red shirts can do more than that.

https://youtu.be/iFAZ-0cm5YU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *