Arsenal – Southampton football video: Defensive disaster, dramatic 6 goals chase

(Round 32 of the English Premier League) Arsenal had a lot of difficulties before the bottom team Southampton at the Emirates Stadium.

Source: k+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *